كد گالری: 29232
تاريخ انتشار: 12 دی 1395
تعداد بازدیدها: 65

گزارش تصویری

مراسم رونمایی از عكس صحنه پردازی شده «رنگ و حقیقت»

مراسم رونمایی از عكس صحنه پردازی شده «رنگ و حقیقت» در خصوص پاسداشت حماسه نهم دی شنبه 11 دی ماه، در حوزه هنری برگزار شد.
 
رونمایی از عكس صحنه پردازی شده در پاسداشت حماسه نهم دی
رونمایی از عكس صحنه پردازی شده در پاسداشت حماسه نهم دی
11 دی 1395
رونمایی از عكس صحنه پردازی شده در پاسداشت حماسه نهم دی
11 دی 1395
رونمایی از عكس صحنه پردازی شده در پاسداشت حماسه نهم دی
11 دی 1395
رونمایی از عكس صحنه پردازی شده در پاسداشت حماسه نهم دی
11 دی 1395
رونمایی از عكس صحنه پردازی شده در پاسداشت حماسه نهم دی
11 دی 1395
رونمایی از عكس صحنه پردازی شده در پاسداشت حماسه نهم دی
11 دی 1395
رونمایی از عكس صحنه پردازی شده در پاسداشت حماسه نهم دی
11 دی 1395
رونمایی از عكس صحنه پردازی شده در پاسداشت حماسه نهم دی
11 دی 1395
رونمایی از عكس صحنه پردازی شده در پاسداشت حماسه نهم دی
11 دی 1395
رونمایی از عكس صحنه پردازی شده در پاسداشت حماسه نهم دی
11 دی 1395
رونمایی از عكس صحنه پردازی شده در پاسداشت حماسه نهم دی
11 دی 1395
رونمایی از عكس صحنه پردازی شده در پاسداشت حماسه نهم دی
11 دی 1395
رونمایی از عكس صحنه پردازی شده در پاسداشت حماسه نهم دی
11 دی 1395
رونمایی از عكس صحنه پردازی شده در پاسداشت حماسه نهم دی
11 دی 1395
رونمایی از عكس صحنه پردازی شده در پاسداشت حماسه نهم دی
11 دی 1395
رونمایی از عكس صحنه پردازی شده در پاسداشت حماسه نهم دی
11 دی 1395
رونمایی از عكس صحنه پردازی شده در پاسداشت حماسه نهم دی
11 دی 1395
رونمایی از عكس صحنه پردازی شده در پاسداشت حماسه نهم دی
11 دی 1395
رونمایی از عكس صحنه پردازی شده در پاسداشت حماسه نهم دی
11 دی 1395
رونمایی از عكس صحنه پردازی شده در پاسداشت حماسه نهم دی
11 دی 1395
رونمایی از عكس صحنه پردازی شده در پاسداشت حماسه نهم دی
11 دی 1395
رونمایی از عكس صحنه پردازی شده در پاسداشت حماسه نهم دی
11 دی 1395
رونمایی از عكس صحنه پردازی شده در پاسداشت حماسه نهم دی
11 دی 1395
رونمایی از عكس صحنه پردازی شده در پاسداشت حماسه نهم دی
11 دی 1395
قبلینظر بگذارید

نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیکی :
وب سایت:
* متن نظر:
  
آخرین گزارش های تصویری
آخرین اخبار